Opvoeden en ouderschap

Van 1 t/m 7 oktober 2018 was het 'De week van de opvoeding'. Een week waarin opvoeding en ouderschap centraal staan.

Opvoeden wordt vanzelfsprekend wanneer je de verantwoordelijkheid krijgt over kinderen. Je eigen kinderen of de kinderen van een ander als pleegouder, gastouder, of leerkracht. Vanzelfsprekendheid houdt echter niet in dat opvoeden gemakkelijk is. Veel ouders worstelen met het gedrag van hun kind, de regels en afspraken en afstemming vinden met de andere ouder. Temperament

Opvoeden is een samenspel. Een samenspel met je (ex-)partner, je kind en zijn omgeving. De spelregels van dit 'spel' zijn helaas niet altijd eenduidig en het vraagt veel creativiteit, geduld en volharding van ouders om het tot een goede afstemming te komen in je pedagogisch handelen. Het ene kind is het andere niet en wat voor het ene kind wel werkt kan voor het andere kind juist helemaal niet werken. Hiermee kan opvoeden een hele klus worden. Zeker wanneer je een kind hebt met een sterke eigen wil; de zogenaamde temperamentvolle kinderen. 

Kinderen met een temperamentvol karakter hebben eigenschappen waarmee ze écht het positieve verschil gaan maken in deze wereld en die op jonge leeftijd zéker voor uitdagingen in de opvoeding zorgen. Kinderen met een sterke eigen wil weten wat ze willen en laten volharding zien in hun gedrag om dát voor elkaar te krijgen wat zij willen. Ze conformeren zich niet zonder meer aan de regels van ouders en stellen regels ter discussie. Ze houden ouders  voortdurend een spiegel voor van hun opvoedgedrag. Zij laten van zich horen wanneer je als ouder het ene zegt en het andere doet of wanneer zij vinden dat dingen anders moeten verlopen. Dit kan leiden tot conflicten, onbegrip, boze buien en afstemmingsproblemen. De oplossing zit niet in een strafstoeltje, uitsluiten van leuke dingen, het onthouden van een dessert, beloningssystemen, etc. Daar zijn deze kinderen niet gevoelig voor.

Vrijheid binnen kaders

“Maar wat dan wel? Ook zij zullen zich toch aan de regels moeten houden binnen het gezin en de school.” De oplossing is meer gelegen in samenwerken met je kind. Betekent niet dat je kind in alles zijn zin gaat krijgen. Het betekent wel dat je als ouder duidelijke kaders stelt en je kind binnen de kaders ruimte laat om eigen inbreng te hebben. Als ouder zet je de koers uit en je kind krijgt de ruimte om zijn eigen keuzes te maken binnen de kaders. Dit geeft het kind een gevoel van vrijheid en het gevoel van zelf kunnen bepalen, waardoor er een sfeer ontstaat van samen i.p.v. strijdvoeren. Jaarlijks worde in de week van de opvoeding allerlei activiteiten georganiseerd rondom het thema 'opvoeden en ouderschap'.  Op de website www.deweekvandeopvoeding.nl vind je meer informatie over activiteiten in de regio. 

Terug naar het overzicht