Met aandacht

In de prikkelrijke wereld waar wij dagelijks mee te maken hebben, is het soms lastig om bij jezelf te blijven. Er is voortdurend afleiding door alle informatie die, gewild en ongewild, bij ons terecht komt.Afleiding

Het richten en vasthouden van je aandacht kan best ingewikkeld zijn wanneer er voortdurend afleiding om je heen is. De mobiele telefoon is een voorbeeld van afleiding waar veel mensen gevoelig voor zijn. Ook voor kinderen kan het vasthouden van aandacht een uitdaging zijn, zeker wanneer je in een volle klas zit met veel andere kinderen om je heen. Je kunt afgeleid worden door externe prikkels, zoals geluiden, beelden en beweging maar ook door interne prikkels zoals spanning, een vol hoofd, of de overtuiging dat je geen foutjes mag maken. In alle prikkels zit informatie opgeslagen waar we wel of niets mee kunnen/moeten doen. Wanneer je aandacht gericht is op dingen die buiten jezelf plaatsvinden, is het moeilijk om bij je eigen gevoel te blijven en aandacht te hebben voor wat jíj nu nodig hebt. 

Niets is goed of fout

Mindfulness kan je helpen om je aandacht te leren richten op het “hier en nu” en in contact te blijven met jezelf zodat je kunt voelen wat je nodig hebt om goed voor jezelf te kunnen (blijven) zorgen. Mindfulness is er ook voor kinderen. Middels speelse oefeningen ervaren kinderen wat je met je aandacht en adem kunt waarnemen bij jezelf en hoe je je aandacht kunt richten en vasthouden. De adem speelt een belangrijke rol tijdens de oefeningen. De adem heb je nl. altijd bij je en de adem bied je de mogelijkheid om je aandacht op jezelf te richten en op dat wat jij voelt en ervaart. Mindfulness leert je ook om vrij van een oordeel waar te nemen. Niets is goed of fout. Je merkt iets op en dat mag er zijn. Het hoeft niet weg of groter te worden, het is er gewoon. 

Het beoefenen van mindfulness kan er ook voor zorgen dat je meer aandacht kan hebben voor je leefomgeving en de relaties die je hebt. Vrij van oordeel waarnemen van wat er is en je bewust worden van dat wat nodig is op dat moment. Op diverse scholen worden er al mindfulnesslessen klassikaal aangeboden om de kinderen bewust te maken van hun interne als ook hun externe wereld. De lessen zorgen ook voor een betere sfeer in de groep, waar in respect voor elkaar samen geleerd kan worden. Bovendien bevorderen de lessen de concentratie van de kinderen. 

Kortom, een mooie ontwikkeling die naar mijn mening verder uitgebreid zou mogen worden naar alle groepen in het basisonderwijs. 

 


Terug naar het overzicht