Werkwijze

Intake

Ik start een therapie altijd met een intakegesprek met ouder(s). Na overleg kan er voor gekozen worden dat het kind bij het intakegesprek aanwezig is.
Het doel van het intakegesprek is kennismaken met elkaar en afstemming vinden tussen de hulpvraag van de ouders en mijn therapie. Daarnaast geef ik uitleg over mijn algemene voorwaarden rondom betaling, eventuele vergoeding door de zorgverzekeraar en het maken en afzeggen van afspraken. Een intakegesprek duurt doorgaans 1 uur.

Het kan zijn dat tijdens het intakegesprek duidelijk wordt dat ik niet de meest geschikte therapeut ben om uw kind te helpen. Ik zal u dan informeren over eventuele alternatieven en/of doorverwijzen naar een andere hulpverlener. 

U kunt ná het intakegesprek aangeven of u wilt gaan starten met kindertherapie of niet. Wanneer u besluit om te starten met kindertherapie ontvangt u van mij een intakevragenlijst. In deze vragenlijst vraag ik de persoonlijke gegevens van uw kind, hoe de (vroeg)ontwikkeling van uw kind verlopen is en wat de hulpvraag van uw kind en ouders (de anamnese) is. Op basis van de verkregen informatie maak ik een behandelplan. Tijdens evaluatiegesprekken staan de beschreven doelen uit het behandelplan centraal. 


Consulten

De therapie bestaat gemiddeld uit 8 individuele consulten met uw kind van elk één uur. Na ongeveer 4 consulten met uw kind vindt er een evaluatiegesprek met ouders plaats. Het verloop van de therapie tot dusver wordt besproken en er kan afstemming gevonden worden voor het verdere verloop van de therapie. 

Het laatste consult is een afsluiting waarin ik samen met uw kind evalueer hoe de therapie verlopen is en of zijn/haar hulpvraag beantwoord is. Tijdens de individuele consulten bouwt uw kind een persoonlijk portfolio op waarin zijn/haar proces van de therapie wordt weergegeven. Het portfolio kan na het afronden van de therapie als naslagwerk gebruikt worden om het behaalde resultaat vast te houden en verder te ontwikkelen. Na het laatste consult met uw kind volgt een afsluitend gesprek met ouders waarin de therapie wordt nabesproken en adviezen worden gegeven voor het vasthouden van het positieve verloop van de ontwikkeling van uw kind.