Wat is Kindertherapie?

Kindertherapie bij Momentum is een kortdurende vorm van psychotherapie voor kinderen van 2-12 jaar en biedt een kindgerichte totaalbenadering. Gedrag, denken, familiesysteem, emoties en gevoelens, de spirituele kant en het lichaam zijn gebieden die elkaar beïnvloeden. Als therapeut richt ik me op de binnenwereld van uw kind en op de situatie in de buitenwereld. Deze buitenwereld, het systeem rondom uw kind (gezin, familie, omgeving en school) speelt een belangrijke rol binnen de kindertherapie.

De talenten en de persoonlijkheid van uw kind bepalen de manier waarop de therapie wordt gegeven. Ik maak o.a. gebruik van elementen uit de cognitieve gedragstherapie, speltherapie, meervoudige intelligentie, mindfulness (concentratie- en ademhalings- oefeningen), energetisch lichaamswerk en kunstzinnig werken (tekenen, schilderen, werken met klei, muziek, beweging, teksten). Sinds mei 2014 kunt u het talent van uw kind in beeld laten brengen met behulp van het Kidscompas. Uw kind met al zijn (on)bewuste wijsheid wordt gevolgd om zijn eigen kracht in te zetten om het (zelfgekozen) doel te behalen.

Kindertherapie is geen verbale therapie. Sommige kinderen praten veel, andere weinig of helemaal niet. Maar allemaal communiceren zij over hun probleem. De vragen die ik stel en de suggesties die ik geef, zijn bedoeld om veranderingen in gang te zetten. Het is het kind zelf dat de verandering in gang zet, en wel in zijn eigen tempo. Deze manier van werken bevat zowel coachings aspecten (gerichte opdrachten), counselings aspecten (samen creatief zoeken naar oplossingen met inschakeling van de eigen hulpbronnen van het kind) als therapeutische aspecten. Mijn therapie is gebaseerd op een progressiegerichte visie. Dat betekent dat ik samen met uw kind ga kijken wat de volgende stap is in zijn/haar ontwikkeling en hoe we groei kunnen stimuleren.

De belangrijkste uitgangspunten van kindertherapie zijn:

•  Het kind weet welk probleem hij heeft (bewust of onbewust).
•  Het kind kan zijn probleem oplossen (met hulp van binnen en buiten).
•  Het kind weet hoe hij dat wil doen (middelen en manieren).