Tarieven

Zorgverzekeraars stellen hoge eisen aan therapeuten om voor vergoeding van hun behandelingen in aanmerking te komen. Als kindertherapeut ben ik aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. De therapeuten die zijn aangesloten bij de NFG voldoen aan de criteria op het gebied van hun opleiding, bij- en nascholing, werkwijze, praktijkruimte, tarieven etc. 

Meer informatie over de NFG kunt u vinden op hun website: www.de-nfg.nl 

De NFG wordt door veel zorgverzekeraars als professionele organisatie erkend. Deze erkenning maakt het mogelijk dat u in aanmerking komt voor vergoeding van mijn therapie (of delen ervan) door uw zorgverzekeraar. In uw polisvoorwaarden kunt u terugvinden hoeveel uw zorgverzekeraar, op basis van uw aanvullende verzekering, per consult vergoedt.

Tarieven per 1-1-2020

Een intakegesprek voor kindertherapie is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. 

Psychosociaal consult  € 75,-

Evaluatiegesprek  € 75,- 

TalentCompass (digitaal)  € 62,50
TalentCompass wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.